AVG privacyverklaring van Het Wolfje hondenspeciaalzaak

Introductie

Per 25 mei 2018 geldt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit betekent dat in de hele Europese Unie (EU) dezelfde privacywetgeving geldt. Hiermee komt de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) te vervallen en geldt niet meer. 

  • Deze privacyverklaring is van toepassing op het gebruik van de website/webshop en de daarop aangesloten dienstverlening van Het Wolfje hondenspeciaalzaak.
  • Deze privacyverklaring is opgesteld en van kracht per ingangsdatum: 09-07-2019
  • Voor het laatst aangepast: 05-07-2020

Bedrijfsgegevens

Bedrijfjsnaam: Het Wolfje hondenspeciaalzaak
Webshophouder: Simone Beens
Webshopadres: www.hetwolfjeshop.nl
Vestigingsadres: Burgemeester Waldastraat 2, 9003 LS, Warten
Telefoonnummer: 06 28 35 59 49
E-mailadres: info@hetwolfjeshop.nl
KvK nummer: 74944215
BTW nummer: NL002199148B09

Privacyverklaring

Jouw privacy vind ik belangrijk. Ik verwerk daarom uitsluitend gegevens die ik nodig heb voor (het verbeteren van) mijn dienstverlening en ga zorgvuldig om met de informatie die ik over jou en jouw gebruik van mijn diensten heb verzameld. Ik stel jouw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden. Deze privacyverklaring beschrijft welke gegevens van jou worden verzameld, waar ze voor worden gebruikt, of ze eventueel worden opgeslagen en waarop. Maar ook met wie ze eventueel worden gebruikt en onder welke voorwaarden het valt. Ook leg ik aan jou uit op welke wijze ik jouw gegevens opsla en hoe ik jouw gegevens tegen misbruik bescherm en welke rechten jij hebt ter betrekking tot de door jou aan mij verstrekte persoonsgegevens. Bovenstaand vind je de ingangsdatum. Met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van voorgaande versies en gaat automatisch de nieuwe versie in op de aangegeven ingangsdatum.

De persoonsgegevens die voor mij beschikbaar gestelt worden zijn:

  • Jouw voornaam en evt. achternaam
  • Jouw adres
  • Jouw e-mailadres
  • Eventueel jouw telefoonnummer
  • Jouw bankrekeningnummer (in geval van betaling)
  • Eventueel jouw geboortedatum en/of geboortedatum van jouw hond

Over de gegevensverwerking

Webwinkelsoftware en webhosting: MijnWebwinkel B.V.

Mijn webwinkel en domeinnaam www.hetwolfjeshop.nl is ontwikkeld met de webwinkelsoftware van Mijnwebwinkel B.V, waarbij ik tevens mijn webhosting en e-mailsysteem afneem. (Persoons)gegevens die je ten behoeve van mijn dienstverlening aan mij beschikbaar stelt, wordt met deze partij gedeeld. MijnWebwinkel heeft toegang tot jouw gegevens om mij (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen jouw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. MijnWebwinkel is op basis van de overeenkomst die ik met hen heb afgesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Mijnwebwinkel zorgt voor een beveiligingsniveau dat past bij de te verwerken gegevens en neemt adequate maatregelen om gegevens te beschermen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Zo wordt bijvoorbeeld standaard gebruikt gemaakt van een beveiligde SSL-verbinding. MijnWebwinkel maakt gebruik van cookies om technische informatie te verzamelen met betrekking tot jouw gebruik van de software. Er worden geen persoonsgegevens verzameld en/of opgeslagen. 

E-mailsoftware: Mijnwebwinkel, Gmail van Google en MailChimp

Voor het versturen van mijn nieuwsbrief - de Wolfjeskrant - wordt MailChimp gebruikt. De enige persoonsgegevens die daarmee worden gedeeld zijn de gegevens die je invult bij het abonneren op de nieuwsbrief: jouw naam (voor + evt. achternaam) en jouw e-mailadres. Deze zal MailChimp nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Onderaan elke e-mail die geautomatiseerd via/namens mijn website is verzonden zie je de 'unsubscribe' link. Je ontvangt mijn nieuwsbrief dan niet meer. Jouw persoonsgegevens worden door MailChimp beveiligd opgeslagen. MailChimp maakt gebruik van cookies en andere internettechnologiën die inzichtelijk maken of e-mails worden geopend en gelezen. MailChimp behoudt zich het recht voor om jouw gegevens te gebruiken voor het verbeteren van de dienstverlening en in het kader daarvan informatie met derden te delen.

Voor mijn reguliere zakelijke e-mailverkeer wordt mijn zakelijk mailadres van het e-mailsysteem van Mijnwebwinkel (info@hetwolfjeshop.nl) doorverbonden met mijn e-mailadres (hetwolfjeshop@gmail.com) gekoppeld aan Gmail. Hierdoor beheer ik de in- en uitgaande mail via Gmail, waar ik voor gekozen heb omdat dit een prettiger systeem is om mee te werken. Alle in- en uitgaande mail wordt alleen gedeeld met degene (het e-mailadres) waar het naar verzonden is. Zowel MijnWebwinkel als Gmail hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van jouw en mijn gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Gmail heeft geen toegang tot mijn postvak en ik behandel al ons e-mailverkeer vertrouwelijk.

Betalingsverkeer: Mollie, PayPal en Klarna Achteraf Betalen

Voor het afhandelen van (een deel van) de betalingen in mijn webwinkel maak ik gebruik van het platform van Mollie en PayPal. De mogelijke betaalmethoden die Mijnwebwinkel aanbiedt met de plug-in van Mollie zijn: iDEAL, Bancontact, Sofortbanking, Belfius en Klarna Achteraf Betalen. Voor PayPal en om achteraf te kunnen betalen via Klarna dien je een account aan te maken. Via deze link ga je naar de Privacyverklaring van Mollie >, waarbij exact en uitgebreid wordt aangegeven welke gegevens van jou gebruikt worden en waarvoor. Dit is mede afhankelijk van de betaalwijze die je gebruikt en of je wel of niet de cookies hebt opgeslagen op jouw computer. Je kunt ten allen tijde de cookies verwijderen en/of jouw gegevens uitschakelen via de instellingen van jouw computer. Zowel Mollie, Klarna als PayPal verwerken jouw naam, adres en woonplaatsgegevens en jouw betaalgegevens zoals jouw bankrekening- of creditcardnummer. Ze hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beschermen. Ze behouden zich het recht voor om jouw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Klarna deelt in het geval van een aanvraag voor een uitgestelde betaling (kredietfaciliteit) persoonsgegevens en informatie met betrekking tot jouw financiële positie met kredietbeoordelaars. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van jouw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van zowel Klarna als PayPal hun dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Klarna en PayPal bewaren jouw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

Beoordelingen: WebwinkelKeur

Ik verzamel reviews via het platform van WebwinkelKeur. Als je een review achterlaat via WebwinkelKeur dan ben je verplicht om een naam en e-mailadres op te geven. WebwinkelKeur deelt deze gegevens met mij, zodat ik de review aan jouw bestelling kan koppelen. WebwinkelKeur publiceert jouw naam eveneens op de eigen website. In sommige gevallen kan WebwinkelKeur contact met jou opnemen om een toelichting op jouw review te geven. In het geval dat ik je uitnodig om een review achter te laten deel ik jouw naam en e-mailadres met WebwinkelKeur. Zij gebruiken deze gegevens enkel met het doel jou uit te nodigen een review achter te laten. WebwinkelKeur heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beschermen. WebwinkelKeur behoudt zich het recht voor om ten behoeve van het leveren van de dienstverlening derden in te schakelen, hiervoor heb ik een WebwinkelKeur mijn toestemming gegeven. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van jouw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van de dienstverlening waarvoor WebwinkelKeur derden inschakelt.

Logistiek en verzending

PostNL en MyParcel

Na het bestellen van jouw producten is het mijn taak jouw bestelling bij jou te laten bezorgen. Hiervoor maak ik gebruik van de diensten van PostNL met een plug-in en tussenwerking van MyParcel. Met MyParcel maak ik labels met jouw verzendgegevens aan. MyParcel heeft een samenwerking met PostNL, waardoor op elke label een barcode staat die alleen scanbaar is bij PostNL. Met MyParcel en PostNL worden alleen jouw naam, geslacht en adresgegevens gedeelt. PostNL zal dit enkel gebruiken voor het kunnen afleveren van jouw pakket. Bij MyParcel worden deze gegevens alleen gebruikt voor het aanmaken van labels. Met MyParcel heb ik een verwerkersovereenkomst. 

Administratie en boekhouding

Voor de administratie en boekhouding maak ik enkel gebruik van handige bestanden (o.a. Excel) in mijn privé beheeromgeving op mijn laptop wat niet gedeeld wordt met derden.

Doel van de gegevensverwerking

Algemeen doel

Ik gebruik jouw gegevens uitsluitend ten behoeve van mijn dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die jij verstrekt. Ik gebruik jouw gegevens niet voor (gerichte) marketing. Als je gegevens met mij deelt en ik gebruik deze gegevens om - anders dan op jouw verzoek - op een later moment contact met jou op te nemen, vraag ik jou hiervoor expliciet toestemming. Jouw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen.

Automatisch verzamelde gegevens

Automatisch verzamelde gegevens, zoals bijvoorbeeld het IP-adres van jouw computer/telefoon. Maar ook de webbrowser en het besturingssysteem die je gebruikt worden automatisch verwerkt en gebruikt door o.a. Google Analytics die ik gekoppeld heb aan mijn webshop. Dit is informatie die ik zelf gebruik en/of eventueel zal delen aan een derde partij voor bijvoorbeeld (SEO) hulp of informatie. Deze gegevens zijn geen persoonsgegevens.

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek

In voorkomende gevallen kan Het Wolfje hondenspeciaalzaak op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van jouw gegevens in verband met fiscaal en strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval ben ik gedwongen jouw gegevens te delen, maar ik zal mij binnen de mogelijkheden die de wet mij biedt daartegen verzetten.

Bewaartermijn

Jouw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is. Er is een administratie bewaarplicht van zeven jaar voor elke onderneming. Ordergegevens worden tot uiterlijk zeven jaar bewaard. Dit betrefd facturen met jouw (persoons)gegevens. Voor het bewaren van persoonsgegevens kan je een schriftelijk verzoek in dienen om deze te laten verwijderen. Voor de Wolfjeskrant - nieuwsbrief - kan je jezelf elk moment afmelden. Onderaan in elke Wolfjeskrant kun je de afmeldlink vinden.

Jouw rechten

Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heb jij als betrokkende bepaalde rechten met betrekking tot persoonsgegevens die door of namens mij worden verwerkt. Ik leg jou hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe je jezelf op deze rechten kunt beroepen. In beginsel stuur ik om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van jouw gegevens enkel naar jouw bij mij reeds bekende e-mailadres. In het geval dat je de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zal ik je vragen jezelf te legitimeren. Ik houd een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek administreer ik geanominiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvang je in de machineleesbare gegevensindeling die ik binnnen mijn systeem hanteer. Je hebt ten allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als je vermoedt dat ik jouw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruik.

Inzagerecht

Je hebt altijd het recht om de gegevens die ik (laat) verwerk(en) en die betrekking hebben op jou als persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. Je kunt een verzoek met die strekking doen aan mij, - Simone Beens - de eigenaar van Het Wolfje hondenspeciaalzaak. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op jouw verzoek. Als jouw verzoek wordt ingewilligd stuur ik je op het bij mij bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder ik deze gegevens heb opgeslagen.

Rectificatierecht

Je hebt altijd het recht om de gegevens die ik (laat) verwerk(en) en die betrekking hebben op jou als persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. Je kunt een verzoek met die strekking doen aan mij, - Simone Beens - de eigenaar van Het Wolfje hondenspeciaalzaak. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op jouw verzoek. Als jouw verzoek wordt ingewilligd stuur ik je op het bij mij bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast. 

Recht op beperking van de verwerking

Je hebt altijd het recht om de gegevens die ik (laat) verwerk(en) en die betrekking hebben op jou als persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. Je kunt een verzoek met die strekking doen aan mij, - Simone Beens - de eigenaar van Het Wolfje hondenspeciaalzaak. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op jouw verzoek. Als je verzoek wordt ingewilligd stuur ik je op het bij mij bekende e-mailadres een bevestiging dat jouw gegevens niet langer worden verwerkt, totdat je deze beperking opheft.

Recht op overdraagbaarheid

Je hebt altijd het recht om de gegevens die ik (laat) verwerk(en) en die betrekking hebben op jou als persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. Je kunt een verzoek met die strekking doen aan mij, - Simone Beens - de eigenaar van Het Wolfje hondenspeciaalzaak. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactoe op jouw verzoek. Als jouw verzoek wordt ingewilligd stuur ik je op het bij mij bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over jou die ik heb verwerkt of in opdracht van mij door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kan ik in een dergelijk geval mijn dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

Recht van bezwaar en overige rechten

Je hebt in gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door of in opdracht van Het Wolfje hondenspeciaalzaak. Als je bezwaar maakt zal ik onmiddelijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de behandeling van jouw bezwaar. Is jouw bezwaar gegrond, dan zal ik afschriften en/of kopieën van gegevens die ik (laat) verwerk(en) aan jou ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken. Je hebt bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiliing te worden onderworpen. Ik verwerk jouw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Ben je van mening dat dit wel zo is, neem dan contact met mij op.

Cookies

Bij jouw eerste bezoek aan mijn webshop wordt jou gevraagd om de cookies te accepteren. Deze cookies zijn kleine tekstbestandjes die naar jouw computer of mobiel worden gestuurd. Dit is om de webshop op de juiste manier te laten werken voor gebruiksgemak en prestaties o.a. de winkelwagen, het automatisch laten invullen van jouw gegevens en gekoppelde social media. Jouw computer onthoudt deze cookies bij ieder volgende bezoek aan mijn webshop, tot je deze verwijderd - direct of met het opschonen van jouw pc/mobiel.

Google Analytics

Via mijn website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de 'Analytics'-dienst. Ik gebruik deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Deze verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens. Ik heb Google niet toegestaan de verkregen 'analytics'-informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

Cookies van derde partijen

In het geval dat softwareoplossingen van derde partijen gebruik maken van cookies is dit vermeld in deze privacyverklaring.

© 2019 - 2023 Het Wolfje | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel